top of page
28430283_602562346752162_1433174103560290304_n.jpg

SKRED OG FRIKJØRINGSKURS (3 DAGER)

Kurset i skred og frikjøring tar for seg det viktigste innenfor skiteknikk og skredvurdering. Målsetningen med kurset er at du som deltaker skal kunne ta gode beslutninger i skredterreng, samtidig som en utvikler seg som frikjører.

Kursprogram

Dag 1: Skiteknikk, turplanlegging og kameratredning i Sogndal skisenter, Hodlekve

Dag 2: Terrengvurdering, snødekkevurdering og linjevalg på tur

Dag 3: Frikjøring og terreng/skredvurderinger på tur. 

Kurset er åpent for alle ferdighetsnivå. Kurset kan tilpasses deltakernes ønsker. 

Pris inkluderer vegleder. Reise, kost og losji er ikke inkludert. 

Utstyrskrav:

- Alpine ski med binding til å gå med. Snowboardere uten splitboard må ha truger. 

- Feller tilpasset utstyret

- Skistøvler med gåfunksjon

- Staver

- 30-40l sekk

- Skibriller

- nok mat og drikke til en dag ute 

- Bekledning for vinterfjellet

- Kart over indre Sogn (1:50 000)


Sikkerhetsutstyr er obligatorisk. Alle deltakere må ha: sender/mottaker (skredsøker), spade og stang. 

4500 kr per deltaker

Minimum 4 deltakere per guide

 

Ta kontakt for tilbud og rabatt ved flere dager eller større grupper!

bottom of page