top of page

SIKKERHET OG VILKÅR

Aktiviteter på ski innebærer fare. Faren kan aldri reduseres til null. Vår jobb som vegledere er å sørge for at faren ved å ferdes i vinterfjellet ikke blir for stor. For å ivareta sikkerheten på våre turer, vil alltid turene tilpasses gruppens ferdigheter og motivasjon. Veglederen skal yte et godt håndtverk og iverksette sikkerhetstiltak der det er nødvendig.


Veglederen er pliktig til å informere om farer som kan oppstå på turen. For å sikre at sikkerheten ivaretas er det viktig at alle deltakere informerer vegleder på forhånd om ferdighetsnivå, fysisk form og eventuelle sykdommer, allergier og videre. Deltakeren er medansvarlig på turen, og må informere om en er redd, føler seg uvel eller sliten. Det er lav terskel for å ta opp disse momentene i gruppen. 


Ansvar og medansvar

Veglederen har det overordnede ansvaret for sikkerheten i gruppen. For at veglederen skal kunne ivareta sikkerheten er det derfor en forutsetning at den enkelte deltaker, til enhver tid er medansvarlig og følger veglederens anvisninger.  


Forsikring

Flyyt guiding tilbyr ikke avbestillingsbeskyttelse, reise- eller ulykkesforsikring. Dette må den enkelte deltaker selv tegne i forskingsselskap.  

Gruppestørrelse

Alle turer er tilpasset små eller mellomstore grupper. Dette for å sikre en god gruppedynamikk, godt læringsmiljø og for å ivareta sikkerheten. Antall deltakere på turer og kurs er maks 6 stykker.  

Alder

Deltakere under 18 år må ha egenerklæring med underskrift. 

Hva er inkludert i prisen?

- Vegleder(e) (guide, fører, kursholder)

- Utgifter til vegleder(e) om ikke annet er spesifisert i arrangementet

Vilkår for påmelding og betaling

- Påmelding anses som bindende ved betaling av påmeldingsavgift (depositum). For private arrangement er påmeldingsgebyret på 1000,-  per vegleder. For åpne grupper er påmeldingsgebyr på 1000,- per pers. Ved arrangement med lavere pris enn 3000,- per pers betales hele beløpet ved påmelding. 

- Påmeldingsgebyr er ikke refunderbart, men trekkes fra på totalbeløpet når restfaktura sendes. Restfaktura sendes normal etter arrangementet er avviklet. Påmeldingsgebyr har normalt forfall på 3 dager. Restfaktura etter endt arrangement har 15 dager forfall.  

- For arrangement der overnatting er inkludert i prisen vil restbeløpet faktureres 60 dager før arrangementstart og har 10 dager forfall.  


Avbestilling og refusjon

- Ved avbestilling mellom 30 til 10 dager før arrangementsstart betales 50% av arrangementets totalsum.  


- Ved avbestilling mindre enn 10 dager før kursstart eller ikke oppmøte ved arrangementsstart betales 100% av arrangementets totalsum. 

Ved dårlig vær eller dårlige forhold

Ved dårlig vær eller dårlig føre kan veglederen(e) måtte endre arrangementet. Ved endring av arrangement skal veglederen(e) tilby alternativt arrangement i tilsvarende tidsrom. Veglederen(e) skal tilstrebe å tilby et så likt som mulig arrangement som original arrangementet. Deltakeren(e) betaler da for det arrangementet som gjennomføres. Hvis ikke arrangementet kan gjennomføres vil hele beløpet, inkludert påmeldingsgebyr refunderes. 

FØLG OSS PÅ INSTAGRAM @FLYYTGUIDING

bottom of page