top of page
2021-01-15_KOLLTVEIT_1523.JPEG

FRIKJØRINGSKURS (2 DAGER)

Frikjøringskurset er et kurs for deg som ønsker å bli en mer habil frikjører både i og utenfor løypene. Kurset fokuserer på skiteknikk, linjevalg og fartskontroll. Vi vil og jobbe med skred- og terrengvurderinger gjennom kurset. 

Målet med kurset er at du som frikjører skal kunne kjøre bra på ski under forskjellige forhold, der en bruker forskjellige elementer i terrenget til å fremme lek og glede. Kurset vil tilpasses deltakerne, slik at samtlige deltakere opplever mestring. 

Kurset tar utgangspunkt i ett av de to skisenterene i indre Sogn, Sogndal skisenter eller Sogn Skisenter. Begge skisentrene er kjent for sine gode frikjøringsmuligheter. 

For dette kurset er det anbefalt med ski med en midtbredde på mellom 100-110mm.


Pris inkluderer vegleder. Reise, kost og losji er ikke inkludert. 

Utstyrskrav:

- Alpine ski med binding til å gå med. Snowboardere uten splitboard må ha truger. 

- Feller tilpasset utstyret

- Skistøvler med gåfunksjon

- Staver

- 30-40l sekk

- Skibriller

- nok mat og drikke til en dag ute 

- Bekledning for vinterfjellet

Heiskort er ikke inkludert i prisen. 

3000 kr per deltaker

Minimum 4 deltakere per guide

 

Ta kontakt for tilbud og rabatt ved flere dager eller større grupper!

bottom of page